Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie


PROJEKTY KONTAKT
01

PROJEKTY

Projekty w realizacji


Kraków Literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika


Cykl trzech wykładów/spotkań dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, trwający od września do listopada 2018 r., prezentujący Kraków jako miasto sprzyjające kulturze literackiej i czytelniczej. W projekcie zostaną przedstawione trzy nurty tematyczne. W pierwszym pokażemy Kraków jako miasto związane z życiem i twórczością wielu wybitnych artystów, pisarzy/poetów, którym w dużej mierze zawdzięcza swój styl i charakter.
Czytaj więcej

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich


Zadanie obejmuje stworzenie szlaku kulturowego plenerowych rzeźb i instalacji artystycznych znajdujących się na terenie Nowej Huty, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
Czytaj więcej

02

ARCHIWUM

Projekty zrealizowane


Mistrzejowicki szlak kulturowy


Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak zostanie wyznaczony, a informacje o nim będą dostępne w wersji internetowej. Do współpracy i zaangażowania się w działania zapraszamy instytucje, organizacje społeczne, kulturalne i szkoły działające na terenie dzielnicy.
Czytaj więcej

Kraków literacki
Szkice do portretu miasta


"Szkice do portretu miasta" to cykl złożony z wykładów i warsztatów literackich, stanowiących próbę pokazania współczesnego Krakowa w całej jego symbolicznej niejednoznaczności oraz w literackim kontekście porównawczym do wizerunków innych miast, nie tylko polskich.
Czytaj więcej


Dni Norwidowskie w Krakowie


Dni Norwidowskie w Krakowie - realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. Norwida. Upowszechniają twórczość artystyczną Cypriana Norwida poprzez organizację w Krakowie ogólnopolskiego festiwalu artystycznego pod nazwą Dni Norwidowskie. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży liceów krakowskich oraz norwidowskich, ale bierze w nim udział także społeczność lokalna.
Czytaj więcej

Kraków literacki. Przewodnik kulturalny


Cykl spotkań o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z życiem literackim Krakowa w kontekście oferty programowej i wydawniczej krakowskich instytucji kultury. Spotkania z redaktorami krakowskich wydawnictw oraz twórcami wydarzeń kulturalnych, w których literatura pełni rolę kluczową.
Czytaj więcej

Smaki kultury


Smaki kultury to międzypokoleniowy projekt, który łączył starszych i młodszych pasjonatów kultury i sztuki kulinarnej. Wspólnie realizowane spotkania, były miejscem dialogu, inspirującej rozmowy, wspólnego gotowania, wymiany myśli, wiedzy i przepisów kulinarnych. Projekt miał na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową w oparciu o kulturę, literaturę i film.
Czytaj więcej

Zatańcz ze mną - projekt integracyjny


Program ekspresji ruchowej i muzycznej skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, ze szczególnym uwzględnieniem poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt realizowany jest od 2004 r. i częściowo dofinansowany ze środków PFRON. Celem spotkań jest opanowanie podstaw poruszania się w parach, różne sposoby interpretacji muzyki poprzez ruch ciała, zapoznanie z podstawami tańca, integracja środowiska pełnosprawnego z osobami niepełnosprawnymi.
Czytaj więcej

Tajemnice Mistrzejowic


Projekt edukacyjno-artystyczny, aktywizujący społeczność dzielnicy XV Mistrzejowice w Nowej Hucie. Składa się z różnorodnych elementów edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej. Daje możliwość starszym i młodszym mieszkańcom na odkrywanie przeszłości, "tajemnic" historycznych i tradycji kulturowych Mistrzejowic oraz zapamiętanie ich dla przyszłości, a także budowanie mądrego patriotyzmu, opartego na poczuciu przynależności społecznej.
Czytaj więcej

Odbiornik Live


Cykl poświęcony muzyce granej „na żywo”, realizowany od początku 2015 roku. W jego ramach odbywały się koncerty różnych, ciekawych w brzmieniu zespołów, spotkania jam session oraz pokazy cenionych dokumentów muzycznych. Przewodnimi gatunkami były: blues, country, rock, jazz, hip hop, soul, folk oraz muzyka etniczna. Odbiornik Live miał zachęcić mieszkańców Nowej Huty do uczestniczenia w koncertach i poznawania nowych zespołów, przełamując tym samym myślenie, że nastąpiły czasy, gdy frekwencja na koncertach spada, a muzykę „na żywo” zastępują odbiorniki i nośniki cyfrowe.
Czytaj więcej

03

O NAS


about img

TOWARZYSTWO RATOWANIA KULTURY W NOWEJ HUCIE

Organizacja pozarządowa

Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie jest organizacją pozarządową działającą od roku 1992 w obszarze kultury. Naszym punktem odniesienia jest Nowa Huta i jej mieszkańcy. To z myślą o nich i ich potrzebach kreujemy ofertę i tworzymy projekty kulturalne, edukacyjne i społeczno-artystyczne. Przy realizacji naszych przedsięwzięć współpracujemy z lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz liderami społecznymi. Wspieramy działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, promujące kulturę i edukację historyczną, działania na rzecz społeczności lokalnych. Prowadzimy projekty międzypokoleniowe i przeciwdziałające wykluczaniu ze względu na wiek, pochodzenie i niepełnosprawność. Wśród naszych najważniejszych projektów znajdują się: Dni Norwidowskie w Krakowie, Kraków literacki – przewodnik kulturalny, Smaki Kultury, Grunt to bunt, program integracyjny Zatańcz ze mną, Odbiornik Live.

Przewodnicząca - Joanna Pirowska
Skarbnik - Elżbieta Urbańska-Kłapa

ADRES
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
os. Górali 5,
31-959 Kraków
pokój nr 5

04

KONTAKT


INFORMACJE KONTAKTOWE

Przewodnicząca - Joanna Pirowska
Skarbnik - Elżbieta Urbańska-Kłapa

ADRES
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
os. Górali 5, 31-959 Kraków
pokój nr 5

about img

Copyright © Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie